Neyi bekliyorsunuz?…

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güney sınırımızı terörden arındırmak için başlattığı Afrin harekatına karşı “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması ile derin endişe duyduğunu belirterek şer odaklarının taşeronluğunu yapan Türk Tabipleri Birliği’ne karşı milli bir alternatif kurulması gerektiğini belirten Alaaddin Yetişen bir açıklama yaptı.

Yetişen açıklamasında Sağlık Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’na açık çağrı yapıyorum.

Neyi  bekliyorsunuz?… dedi.

Mevcut mevzuatların içerisinde hekimleri bünyesinde bulunduran tek oda Türk Tabipler Odası, bu odaların bir araya gelmesi ile Türk Tabipler Birliği oluşuyor. Bu birliğin hiçbir alternatifi yok.

Bütün hekimler kanuni olarak Türk Tabipler Birliği’ne bağlı. Bu birlik ismindeki Türk kelimesinin dışında Türk milleti, vatanı ve bayrağı ile uzaktan yakından alakası olmayan, meslek kuruluşu olmaktan çok siyasi bir örgüt kimliğine bürünmüş bir yapı.

Bu yapı var olduğu sürece hekim ve tabiplerin değeri toplum nazarında gün geçtikçe düşmektedir.

Kanunen hekimler bu odalara mahkûm. Bu tür odalardan Türkiye’nin bir an önce kurtulması gerekmektedir.  Malum diğer birlikte TMMOB Türk mühendis ve mimar odaları birliğidir.

Bu odalar kanun ile lağvedilmeli ya da Milli değerlerimize sahip çıkan odalar ve birlikler ile çeşitlendirilmelidir.

Milli değerlerimize uzak bir örgütlere kimse mahkûm ve mecbur kalmamış olur.

Twitter paylaşımı yaparak eleştirmek yerine şimdi icraat zamanı olmalıdır.

O gün bu gün olmalıdır.

Allah yar ve yardımcımız olsun.

Dua ile.

Alaaddin YETİŞEN

haberiumturk.com

Genel Yayın Yönetmeni