banner47
banner128

Pandemi döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı

Erdoğan, "Pandemi döneminde iki sektörün önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi sağlık diğeri gıdadır" dedi.

banner116

Pandemi döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı

Erdoğan, "Pandemi döneminde iki sektörün önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi sağlık diğeri gıdadır" dedi.

haberiumturk
haberiumturk
03 Temmuz 2020 Cuma 17:19
Pandemi döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı

“YAŞADIĞIMIZ TECRÜBE BİZE, TARIM SEKTÖRÜNDEKİ PROJELERİMİZE DAHA SIKI SARILMAMIZ GEREKTİĞİNİ GÖSTERDİ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni’ne, Vahdettin Köşkü’nden video konferansla bağlandı ve katılımcıları hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Ovası sulamaları hizmete alma töreninde yaptığı konuşmada, “Tarım üretiminde ve gıda alanında kendi kendine yeterli olmanın tartışılmaz üstünlüğü, salgın döneminde görüldü. Pek çok ülkede raflar boş kalırken, temel ihtiyaçlar karşılanamazken, ülkemizde hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadık. Çünkü Türkiye, kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde üretim gücüne sahip bir ülkedir. Yaşadığımız tecrübe bize, tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir” dedi.

Konya Ovası’nın, insanlığın ilk dönemlerinden beri önemli bir tarım merkezi olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Ovası sulamasının temellerini atan, projenin fikir babasının, Osmanlı Padişahı Abdülhamit Han olduğunu söyledi.

“KONYA’DA SUYLA BULUŞTURACAĞIMIZ TOPRAK BÜYÜKLÜĞÜMÜZ 11 MİLYON DEKARI BULACAK”

Hâlen Türkiye’nin en eski sulaması olarak hizmet veren bu projenin, maalesef daha sonraki yıllarda gerektiği gibi sürdürülemediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Ovası Projesi bel kemiğini Göksu Havzası’ndan Akdeniz’e dökülen suların bir kısmının, Toroslar üzerinden ovaya aktarılmasının oluşturduğunu kaydetti.

Suyun tutulacağı Bağbaşı Barajı’nın 2012 yılında, uzunluğu 17 kilometre, tünel çapı 4,2 metre, su akış hızı saniyede 36 metreküp olan Mavi Tünel’in de 2015 yılında hizmete açıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: “Mavi Tünel, Urfa tünellerinin ardından ülkemizin en uzun ikinci büyük sulama tünelidir. İnşallah bu yılsonunda su tutmaya başlayacak Bozkır ve Avşar Barajları sayesinde Toroslardan getirdiğimiz suyu ovamızda en verimli şekilde kullanma imkânına kavuşacağız. Bu proje, aynı zamanda şehirlerimizin içme suyu ihtiyacını da karşılamaya yöneliktir. Açılışını yaptığımız ilk üç kısım, Konya Ovası Sulamaları kapsamındaki pek çok işten sadece bir bölümüdür. Projenin diğer kısımları da peyderpey tamamlandığında, Konya’da suyla buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacaktır. Mevcuttaki klasik sistem sulama şebekelerini de verimliliği yükseltmek ve su tasarrufu amacıyla kapalı sisteme dönüştürüyoruz. Sadece Bağbaşı Barajının son 5 yılda ekonomimize katkısı 2,5 milyar lira olmuştur.’

“ÜLKEMİZİN TARIM POTANSİYELİNİ SONUNA KADAR DEĞERLENDİRMEKTE KARARLIYIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Ovası Projesi kapsamında Niğde, Aksaray, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Kırıkkale’de depolama, baraj, gölet, sulama, içme suyu, enerji projelerine devam edileceğini belirterek, Konya’ya ilave olarak diğer illerde de 15,5 milyon dekar arazinin sulanmasını hedeflediklerini bildirdi.

Enerjiyle birlikte bu bölgedeki üretimin Türkiye’ye yıllık toplam katkısının 21 milyar lirayı bulacağını ve 43 milyar liralık bir yatırım yapılan projenin tüm aşamalarını yakından takip ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlı olduklarının altını çizdi.

Koronavirüs salgını döneminde sağlık, gıda ve tarım sektörlerinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu alanlarda girdiği imtihanlardan alnının akıyla çıktığını, gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı sıkıntıları, güçlü sağlık ve tarım altyapısı sayesinde, kolayca göğüslemeyi başardığını anlattı.

Türkiye’nin imkânlarını dost ve kardeş ülkelerle de paylaştığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tarım üretiminde ve gıda alanında kendi kendine yeterli olmanın tartışılmaz üstünlüğü, salgın döneminde görüldü. Pek çok ülkede raflar boş kalırken, temel ihtiyaçlar karşılanamazken, ülkemizde hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadık. Çünkü Türkiye, kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde üretim gücüne sahip bir ülkedir. Yaşadığımız tecrübe bize, tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir” dedi.

“TARIMSAL HASILAYI 18 YILDA 37 MİLYAR LİRADAN 275 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri paylaştı: “Tarımsal hasılasını 18 yılda 37 milyar liradan 275 milyar liraya, tarım ürünleri ihracatını 3,7 milyar dolardan 18 milyar dolara yükseltmiş bir ülkeyiz. Ülkemizde tarla ürünleri üretimi son 18 yılda 58 milyon tondan 64 milyon tona, sebze üretimi 25 milyon tondan 31 milyon tona, meyve üretimi 14 milyon tondan 22 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Tabii bu seviyeye ulaşmak kolay olmadı. Biz gelene kadar ülkemizde yapılan 276 barajın üzerine 585 yeni baraj, 228 göletin üzerine 340 yeni gölet, 1.734 sulama tesisinin üzerine 1.328 sulama tesisi ilave ettik. Çiftçilerimize son 18 yılda, 2020 yılı ile birlikte yaklaşık 150 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptık. Arazi toplulaştırmalarından araç-gereç modernizasyonuna ve tabii afet desteğine kadar her konuda çiftçimizin üretim gücünü artıracak politikalar hayata geçirdik. Gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha etkin olmaları için özel destek programları geliştirdik. Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünerek verimsizleşmesini önleyecek tedbirleri aldık. Üretim potansiyeli yüksek ovalarımızı özel koruma altına alarak, yanlış kullanımlar sebebiyle arazinin bozulmasını engelledik. Sera tarımını ülkemizin 72 iline yaygınlaştırarak, önemli bir üretim ve ihracat kaynağı hâline getirdik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin meyve ve sebze de net ihracatçı konumunda bulunduğunun altını çizerek, tarla ürünlerinde, ihracata yönelik üretim yapan gıda sektörünün talebi sebebiyle, Türkiye’nin kendi tüketiminin çok üzerinde bir ihtiyaç söz konusu olduğunu kaydetti.

“GIDA VE TARIM SEKTÖRÜNDE OLDUKÇA İYİ BİR NOKTADAYIZ”

Türkiye’nin ayçiçeği, pirinç, mısır gibi birkaç kalem dışında, tarla ürünlerinde de net ihracatçı konumunda olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aynı şekilde hayvan varlığımızı da büyükbaşta 10 milyondan 18 milyona, küçükbaşta 32 milyondan 49 milyona çıkarmayı başardık. Süt üretimimiz 8,5 milyon tondan 23 milyon tona, yumurta üretimimiz 11,5 milyar adetten 20 milyar adede yükseldi. Görüldüğü gibi nereden bakarsanız bakın gıda ve tarım sektöründe oldukça iyi bir noktadayız. Daha ileriye gitmek için, sulama başta olmak üzere, gereken tüm yatırımları yapıyoruz” dedi.

Türkiye’de modern sulama tekniklerinde kullanım oranını yüzde 6’dan yüzde 28 seviyesine çıkardıklarını, GAP, KOP, DAP, DOKAP gibi bölgesel kalkınma projeleriyle, ülkenin her karış toprağını, her birim imkânını değerlendirmek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, GAP’ta yüzde 19’dan aldıkları sulama oranını yüzde 53’e yükselttiklerine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak GAP’ın en iftihar verici projelerinden Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı’nı hizmete aldıklarını anımsatarak, Silvan Barajı’nın da gelecek yılın sonuna tamamlanacağını söyledi.

“BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE, TOPRAĞINI VE SULARINI EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANAN BİR ÜLKE DEVREDECEĞİZ”

“İnşallah bizden sonraki nesillere, toprağını ve sularını en verimli şekilde kullanan bir ülke devredeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu doğrultuda son 18 yılda Konya’ya kazandırdıkları 10,7 milyar liralık baraj, sulama tesisi, içme suyu tesisi, dere ıslahı, arazi toplulaştırması yatırımlarıyla adeta şehrin çehresini değiştirdiklerini anlattı.

Konyalıların da çalışkanlıkları, gayretleri, yenilikçilikleriyle bu imkânları en iyi şekilde değerlendirdiğini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin en önemli gıda üretim merkezlerinden olan Konya’nın başarısıyla hep iftihar ettik” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’nın tarım ve sanayi üretimi, ticari zenginliği yanında, ülkesinin istiklaline ve istikbaline sahip çıkmasıyla da maruf bir şehir olduğuna değinerek, şöyle devam etti: “Türkiye’nin başı ne zaman dara düşse, sağlam duruşu ve mücadele azmiyle, en büyük güç ve moral kaynaklarımızın başında Konya gelmektedir. Anadolu topraklarının binlerce yıllık medeniyet birikiminin ve ecdadımızın buraya vurduğu damganın en önemli sembollerinden biri de Konya’dır. Şimdi Konya’ya yeni bir görev düşüyor. Salgın dönemi sonrasında dünyadaki siyasi ve ekonomik düzenin de yeniden şekilleneceğine kesin gözüyle bakılıyor.”

“BÜYÜYEN VE GÜÇLENEN TÜRKİYE, KENDİSİYLE BİRLİKTE TÜM DOSTLARININ UMUDU OLARAK YOLUNA DEVAM EDECEKTİR”

Yeni dönemin parlayacak yıldızı olarak da Türkiye gösteriliyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’nın, sahip olduğu büyük üretim ve ticaret gücüyle, bu potansiyeli süratle hayata geçirerek, diğer şehirlerimize örnek olması gerektiğini söyledi ve “Gaziantep’ten Kayseri’ye, Kocaeli’nden Bursa’ya, Adana’dan Tekirdağ’a kadar benzer imkânlara sahip tüm şehirlerimizden de aynı gayreti bekliyoruz. İstanbul, Ankara gibi şehirlerimiz zaten bu işin lokomotifidir. Türkiye’nin 81 vilayeti ve 83 milyon vatandaşı el ele verip ülkemizi en kısa sürede, inşallah 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Büyüyen ve güçlenen Türkiye, kendisiyle birlikte tüm dostlarının, kardeşlerinin, mazlumların da umudu olarak yoluna devam edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan Konya Ovası birinci, ikinci, üçüncü kısım sulamalarının hayırlı olması temennisini yineleyerek, sulama tesislerinin toprakları verimli, ürünleri bereketli hâle getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, konuşmasının ardından tören alanında hazır bekleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, projeye ilişkin bilgi sundu.

Bakan Pakdemirli’nin sunumunun ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan, sulama hizmetlerinin devreye alınması için talimat verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner145

banner114