banner47
banner119

Güç Sendromu

Bu okul Milli Eğitim Bakanlığına bağlı değilse kime bağlı?

Güç Sendromu

Bu okul Milli Eğitim Bakanlığına bağlı değilse kime bağlı?

haberiumturk
haberiumturk
30 Kasım 2018 Cuma 01:57
Güç Sendromu

Eğitim ailelerin kırılgan ve savunmasız olduğu alandır.  Aileler emanet ettikleri çocuklarının mağdur olmasını, akranları içinde mahcup olmasını istemedikleri için veya okul yönetiminin olumsuz tavırlarından duydukları endişe sebebiyle birçok olumsuzluğa sessiz kalmayı tercih eder. Bunlardan biri de yardımcı kaynak almak zorunda bırakılmasıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin 37nci maddesinde ‘ Bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitaplarıyla okutulacak diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılamaz.’ hükmü yer almaktadır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının, 25/09/2018 tarihinde valiliklere gönderdiği yazıda:’ ……okullarımızda yardımcı materyallerin (öğrenci çalışma kitabı öğrenci ve öğretmenlere  kaynak ve yardımcı olacak basılı ve elektronik ortamdaki her türlü ders araçları) sınıf içinde kullanıldığı bu materyallerden ödev verildiği ve dolayısıyla velilerin de eğitim materyallerini almaya mecbur kaldıkları Bakanlığımıza ulaşan bildirimlerden anlaşılmaktadır.

MEB Orta Öğretim Genel Müdürlüğü yazısı

İlgili mevzuat hükümlerine uyularak Bakanlığımızca öğrenci ve öğretmenlerimize dağıtımı yapılan ders kitaplarının dışındaki diğer yardımcı materyallerin; okullarda, kurumlarda reklam ve tanıtımının yapılmasına izin verilmemesi, öğrencilerimize aldırılmaması, kullanımı konusunda zorlayıcı tutum içinde bulunulmaması ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması yönetici ve öğretmenlerimizin bilgilendirilmeleri ve aksi uygulamalarda bulunanlar hakkında gerekli idari işlemlerin yapılması için Valiliğinizce her türlü tedbirin alınması konusunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.’

İlgili yazı tüm valiliklere dolayısıyla Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesinin bağlı bulunduğu valiliğe de gönderilmiştir. Ancak gelin görün ki Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, öğrencilerden başta  destek araç gereç ve  yayınların alımı olmak üzere çeşitli  mal ve hizmet bedelinin ödenmesi için resmi ödeneklerin yetersizliği sebebiyle 200  TL. bağış talep etmektedir.

Ders  kitaplarının yetersizliği  yardımcı kaynakların desteği  yıllarca eğitimde temel sorunu olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığının ders kitaplarının yetersizliği sorununa çözüm bulması elbette kaçınılmazdır ve  Bakanlığın görevidir. Ancak sorunun çözümlenmemesi  okullar tarafından ranta dönüştürülerek  pazar oluşturulmasının  sorgulamamayı meşru kılmaz.

Eğitim sermayesinden devşirilen rant, sürekli vurgulanan ‘çok başarılıyız’ cümleleriyle  gizlenmeye mi çalışılmaktadır?

Çünkü bu okul sadece Okul Aile Birliği hesabına değil, her yıl eğitim öğretim yılı başında bağış adı altında aslında kurs bedeli olarak lise son sınıf öğrencilerinden 1750 ara sınıf ve ortaokul öğrencilerinden 1250 Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarının vakfı olan MİHVAK’a  rant sağlanmakta, kursa devam eden öğrencilere verilen Raunt yayınları üzerinden öğrenciler ödevlendirilmektedir.

ÖĞRENCİLERDEN BAĞIŞ ADI ALTINDA ALINDIĞINI GÖSTEREN DEKONT 2018

Öğrencinin bu yayını kullanabilmesi için okulun, Raunt Kurum Yönetim Sistemi’ne bilgilerini tanımlaması gerekmektedir. Diğer okullar, yardımcı kaynak aldırmış olsalar da denetim esnasında öğrencileri örgütleyerek durumun ortaya çıkmasına engel olurken bu okulun, Raunt Kurum Yönetim Sistemi’ne okulun öğrenci bilgilerinin tanımlanmasının zorunlu olduğu uygulamaya dayalı yardımcı kaynak ve materyal aldırılması izaha muhtaçtır. Zira, yayın aldırmak yasak olmasına rağmen okul öğrenci bilgilerini sisteme girmek suretiyle alenileştirmektedir.

Öğrencilere okulda dağıtılan Yayınevine ait belge

     

BU YAYINA AKILLI TELEFON VE KARE KOD İLE GİRİŞ SAĞLANABİLMEKTE VE BU SAYEDE HER ÖĞRENCİNİN BU YAYINLARI ALMASI SAĞLANMAKTADIR.

 

Bağışlardan birinin MİHVAK’a diğerinin Okul Aile Birliği hesabına neden ödendiği bilinmez. İlgili yönetmelik gereği destekleme kurslarından öğrenciden ücret alınmaz, öğretmene devlet tarafından ücret ödenir.  Bu zorunlu bağışlara proje okulu kapsamında ödenek de eklenince okul gelirinin hayli yüksek olduğu aşikardır. Buna çeşitli sebeplerle okulla ilişkisi olan kişi veya firmaların okula yaptıkları sorgulanmaya en fazla muhtaç olan faturasız bağışlar dahil değil elbet.

Soralım;

Millî  Eğitim Bakanlığının bu  yazısı Tevfik İleri İmam Hatip Lisesine  kapalı diğer okullara mı açık?

Hiçbir okulda mezunlar vakfına her öğretim yılının başında düzenli olarak sabit miktarda bağış yapılmazken bu okulda neden yapılır?

Destekleme kursları devlet tarafından öğrenciye verilen bir hizmet ve dershanelerin kapatılmasına bulunan bir çözüm olduğu halde neden MİHVAK’a bağış yaptırılır?

2015 YILI KURS VE BAĞIŞ ADI ALTINDA YAPILANLARI GÖSTERİR BELGE

(ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI MERKEZ ŞUBESİNDEN TEYİT EDİLEBİLİR)

Bu demektir ki MİHVAK’a bağışta bulunmayan öğrenci, devletin ücretsiz olarak öğrenciye sağladığı destekleme kursu imkanından yararlanma hakkına sahip değildir.

Bu okul Milli Eğitim Bakanlığına bağlı değilse kime bağlı?

Mensup olduğu Bakanlığı ötekileştirip kendi gettosunun kurallarını uygulayan bu okul müdürünün görev satın aldığı otorite,  dayanışma ağları ve aidiyet referansı Milli Eğitim Bakanlığı değilse kimdir?

Veya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bu okulun Bakanlık kurallarına uymama özerkliği mi var?

Var.

Sendromları var.                                  

Bana bir şey olmaz sendromu…

Çünkü büyüklerim hesabını sorar sendromu…

Büyüklerine köle uhdesine kral sendromu…

Arkamızda Mihvak, Ankara İlim Yayma Cemiyeti, Ankara İmam Hatip Okulları Platformu, Külliye var sendromu….

İl ve İlçe MEB Müdürlüklerinde ve okullarda, İl ve İlçe Müdürleri ve okul müdürleri benim emrimde, İstediğim toplantıyı, istediğim herşeyi yaparım, istediğin yere git sendorumu…

İstediğini yapana okula zarar veriyorsun neden şikayet ettin? sendromu

Gerçeğin çarpıtılmış biçimde güven duygusuna kapılarak yaşanan pozitif illizyonlar görme  sendromu...

Güç zehirlenmesi  sendromu…

Bize dokunana gereği yapılacak sendromu…

Hatta İkarus veya Titanik sendromu…

Yazılarımızdan duydukları rahatsızlığı falanca filanca da çok rahatsız ifadeleriyle dile getirme sendromu…

Yazılanların yalan iftira olduğu propagandasıyla inkar mekanizmasını harekete geçirerek  mağduriyet rantı oluşturmaya çalışma sendromu…

Ve bütün bunları özetleyen, bana bir şey olmaz çünkü sendromu…Ancak diğer yandan  ‘bana sahip çıkmıyorsunuz.’ sendromu..

‘Bana bir şey olmaz.’ sendromu şirkten başka bir şey değildir çünkü.

Çünkü/den sonrası inanan insan açısından çok önemli..

Çünkü;

Allah istedikten sonra herkese her şey olur. Göklerden gelip yerlerde kalan karar var mıdır?

Allah’ın gücünü göz ardı edip derin güçlerden tanrısallaştırırcasına korkmak veya korkutmak şirk değilse nedir ey İlahiyatçılar!

Bilin ki; eğitim doğrunun değil kendilerine yüklenen misyonun peşinde olanların elinde katledilmeye devam etse de ortalıkta kartallaşan kumrular uçsa da tarih;

Yüksekten uçan kartalların, köşesinde kumru olmaya mahkum olduğunu her zaman tescil etmiştir.

Eğitim aklının Bakanlıkla oynamaya çalıştığı bu oyunun finali trajik olur mu?

Hesabının sorulmayacağı zannedilir mi? Zannedilir.

Aheste gider devlet işi… Ama derinden gider.

MİHVAK’a yapılan bağışlara ilişkin vakfın hesaplarının incelenmesi için MASAK ve VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'nü göreve davet ediyoruz.

Yarası olmayan gocunmaz, çiğ et yemeyenin midesi bulanmaz nasıl olsa değil mi?

Bir de neden bu işlerle uğraşıyorsun diyenlere bir cümle söyleyelim:

Biz aleme makam mevki talep etmeye değil Hak için âh etmeye geldik.

Alaaddin YETİŞEN

Genel Yayın Yönetmeni

Not: Beş Çocuğu döven ve Ceza alan, cezası para cezasına çevirilen ve Hükmün geri bırakılması ve 5 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabii tutulan kişi ile ilgili 23.03.2017 tarihli mahkeme evrağı yakında elimizde olacak. Siz değerli kamuoyumuza ve Bakan Bey'e sunacağız. Saygılarımla

TEVFİK İLERİ İMAM HATİP LİSESİNDE NELER OLUYOR

İLE İLGİLİ DİĞER YAZILARIMIZ İÇİN KONU BAŞLIKLARINI TIKLAYINIZ.

HAFIZLIK PROJESİ KAPATILDI

YENİ PROJE İHL, VATANA MİLLETE HAYIRLI UĞURLU OLSUN

ÖDÜL SKANDALI, KAPATILAN PROJEYE ÖDÜL VERİLMİŞ

FOTOĞRAFTA NE GÖRDÜM?

HEDEFİMİZ DİNDAR NESİL…

HAFIZLIK PROJESİ KAPATILIP, KURAN KURSU AÇILDI

AKADEMİK BAŞARIYA KURBAN EDİLEN HAFIZLIK…

PROJE OKULLARI: PROJE İÇİNDE PROJE Mİ?

KIRILAN KOLLAR İÇİN YENDE YER YOK!

TEKZİBİN BÖYLESİ…

GEL DE YAZMA….

‘OKULA ZARAR VERİYORSUN!’

Son Güncelleme: 08.02.2019 04:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Beyza 2018-11-30 15:29:39

Herşeyi bilmene gerek yok ''haddini bil'' yeter.

Avatar
serdar 2018-12-31 14:29:40

bu site Türkçe bir haber sitesi ise neden isminde -ium eki ekleme ihtiyacı hissettiniz. Eğer değil ise neden sonunda Türk kelimesi koydunuz. Yoksa amacınız sadece çakma haberturk sayfası olmak mı?

Ne Habersin Ne de Türksün

Avatar
YETER 2018-12-02 15:05:59

Aylardır Tevfik İleri AİHL ile ilgili haber yapan ve kendisini “ERDOĞAN GÖNÜLLÜSÜ” VE “BİZ BU DAVANIN SEVDALISIYIZ” OLARAK TANITAN BAŞTA ALAADDİN YETİŞEN VE TÜM HABERİUMTURK SİTESİ YETKİLİLERİNE;
1-Tüm, olumsuzluklarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundunuz mu ve bu evrakları yayınlayacakmısınız?
2-Suçladığınız başta okul müdürü olmak üzere yetkililer ve okulun vakıf, okul-aile birliği gibi paydaşlarının ifadelerini çok iyi bildiğiniz!!! İslam anlayışına göre “Size bir bilgi geldiğinde doğruluğunu araştırmadan hüküm vermeyiniz” tavrına göre neden yayınlamıyorsunuz?
3-Bu okulun son dönemde hangi alanda başarısı düştü, açıklar mısınız ?
BELİRTTİĞİM HUSUSLARA DAİR YAYINLAYACAKLARINIZ VARSA LÜTFEN YAYINLAYIN VE SİZİN “ERDOĞAN GÖNÜLLÜSÜ” VE “BİZ BU DAVANIN SEVDALISIYIZ” İFADELERİNİZDEN ŞÜPHE ETMEYELİM. YOK YAYINLAMAZSANIZ NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİM DAVANIZ İÇİN BAŞTA RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYİ VE TEVFİK İLERİ AİHL ÖZELİNDE TÜM İMAM-HATİP OKULLARINI KÖTÜ NİYETLERİNİZE ALET ETMEYİN.

Avatar
admin 2018-11-30 18:17:44

Herşeyi bilmene gerek yok ''haddini bil'' yeter. Bu kibir şirkten başka bir şey değildir
Zulme karşı susmak zalime ortak olmaktır ve Hakkı söylemeyen / haksızlık karşısında suskun kalan şeytandır.

Avatar
YETER 2018-12-02 15:16:54

Aylardır Tevfik İleri AİHL ile ilgili haber yapan ve kendisini “ERDOĞAN GÖNÜLLÜSÜ” VE “BİZ BU DAVANIN SEVDALISIYIZ” OLARAK TANITAN BAŞTA ALAADDİN YETİŞEN VE TÜM HABERİUMTURK SİTESİ YETKİLİLERİNE;
1-Tüm, olumsuzluklarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundunuz mu ve bu evrakları yayınlayacakmısınız?
2-Suçladığınız başta okul müdürü olmak üzere yetkililer ve okulun vakıf, okul-aile birliği gibi paydaşlarının ifadelerini çok iyi bildiğiniz!!! İslam anlayışına göre “Size bir bilgi geldiğinde doğruluğunu araştırmadan hüküm vermeyiniz” tavrına göre neden yayınlamıyorsunuz?
3-Bu okulun son dönemde hangi alanda başarısı düştü, açıklar mısınız ?
BELİRTTİĞİM HUSUSLARA DAİR YAYINLAYACAKLARINIZ VARSA LÜTFEN YAYINLAYIN VE SİZİN “ERDOĞAN GÖNÜLLÜSÜ” VE “BİZ BU DAVANIN SEVDALISIYIZ” İFADELERİNİZDEN ŞÜPHE ETMEYELİM. YOK YAYINLAMAZSANIZ NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİM DAVANIZ İÇİN BAŞTA RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYİ VE TEVFİK İLERİ AİHL ÖZELİNDE TÜM İMAM-HATİP OKULLARINI KÖTÜ NİYETLERİNİZE ALET ETMEYİN.

Avatar
YETER 2018-12-02 15:19:39

SAYIN SİTE SORUMLULARIM YORUMUMU YAYINLAYACAĞINIZA İNANIYORUM. SİZ BU DAVA ADINA DERTLENEN BÜYÜK İNSANLARSINIZ

Avatar
YETER 2018-12-03 15:56:49

DÜN YOLLADIĞIM YORUM YAYINLANMADI. SEBEP NEDİR, BU DURUM SİZDEKİ İFTİRA ATMA SENDROMUNUN SONUCUMU

Avatar
yeter 2018-12-04 12:51:37

Aylardır Tevfik İleri AİHL ile ilgili haber yapan ve kendisini “ERDOĞAN GÖNÜLLÜSÜ” VE “BİZ BU DAVANIN SEVDALISIYIZ” OLARAK TANITAN BAŞTA ALAADDİN YETİŞEN VE TÜM HABERİUMTURK SİTESİ YETKİLİLERİNE;
1-Tüm, olumsuzluklarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundunuz mu ve bu evrakları yayınlayacakmısınız?
2-Suçladığınız başta okul müdürü olmak üzere yetkililer ve okulun vakıf, okul-aile birliği gibi paydaşlarının ifadelerini çok iyi bildiğiniz!!! İslam anlayışına göre “Size bir bilgi geldiğinde doğruluğunu araştırmadan hüküm vermeyiniz” tavrına göre neden yayınlamıyorsunuz?
3-Bu okulun son dönemde hangi alanda başarısı düştü, açıklar mısınız ?
BELİRTTİĞİM HUSUSLARA DAİR YAYINLAYACAKLARINIZ VARSA LÜTFEN YAYINLAYIN VE SİZİN “ERDOĞAN GÖNÜLLÜSÜ” VE “BİZ BU DAVANIN SEVDALISIYIZ” İFADELERİNİZDEN ŞÜPHE ETMEYELİM. YOK YAYINLAMAZSANIZ NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİM DAVANIZ İÇİN BAŞTA RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYİ VE TEVFİK İLERİ AİHL ÖZELİNDE TÜM İMAM-HATİP OKULLARINI KÖTÜ NİYETLERİNİZE ALET ETMEYİN.

banner66