Ülkemizin bulunduğu coğrafyada süper bir güç olmasını engellemek isteyen ülkelerin kullandığı maşa terör örgütleridir. Terör örgütlerinin eylemlerini gerçekleştirmede kullandığı kaynak ise gençlerdir.

Ülkemizin mevcut toprak bütünlüğünün yok edilmesi, bölünmesi, cumhuriyet rejimine ve anayasal düzene  karşı yürütülen ve bu amaçla oluşturulan her türlü terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve bu faaliyetlere karışan örgüt militanlarının hakkında elde edilen bilgilerin adli mercilere intikalini sağlamak görevimizdir.

Özellikle öğrenim çağındaki gençlerimizi, terör örgütlerinin yaptığı faaliyetler hakkında bilinçlendirerek terör örgütlerinin faaliyet ve propagandalarını etkisiz hale getirebilmek için eğitim çalışmalarına da ağırlık vermektedir.

TERÖRÜN TANIMI;

Terör; baskı, cebir ve şiddet korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle anayasada belirtilen cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzenini değiştirmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak ve yıkmak veya ele geçirmek temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte (burada örgüt terimi iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etrafında birleşmesiyle, teşekkül, cemiyet, silahlı cemiyet, çete veya silahlı çeteyi kapsamaktadır) mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemlerdir’

TERÖRİZM NEDİR?

Hedefe ulaşmada her yolu meşru sayan terörizm insanlık tarihi kadar eski bir olgudur, Dolayısıyla terörün amaç ve stratejisi zamanla teknolojik gelişim ve sosyo-ekonomik yapıya paralel olarak gelişmiş, tahrip ettiği toplumların dini-ırki-ekonomik ve sosyal yapısını ideolojisi doğrultusunda araç olarak kullanmış ve bu suretle kendisine finans kaynağı yaratmıştır. Sağladığı bu büyük miktardaki finans kaynakları ile dar bölge sınırlarını aşarak sınırlar ve kıtalararası boyut kazanmıştır.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN FAALİYETLERİ;

Bölücü, bölgeci, Marksist-Lenist, kökten dinci temellere dayalı değişik ad ve rumuzla faaliyet gösteren terör örgütlerinin, çeşitli propaganda yöntemleri ile Devletin yapısına, yönetimine ve hükümet uygulamalarına karşı küskün kitleler yaratmaya dönük çalışmalar yaparak, halkın etnik özelliklerini ön plana çıkartarak, İnanç ve mezhep unsurlarına istismar ederek, sendika, dernek ve vakıf gibi legal STK kuruluşlarına sızarak,

Emekli, ve çalışan işçi, memur ve işsiz kesim ile öğrenci gençliğinin sorunlarını kullanarak, siyaset dışı masumane istekle toplanmış olan grupları yönlendirip kışkırtarak,

Görüntülü ve yazılı medyanın imkanlarından istifade ederek bir kaos ortamı yaratır.

Bu kaos ortamından çeşitli taktik çıkışlarla kitleleri hareketlendirip silahlı propaganda yöntemleriyle verecekleri destekle, nihai hedeflerine ulaşmaya çalışır.

ÖĞRENCİ KARDEŞLERİMİZ;

Okula ilk girişinizle birlikte yeni tanıştıklarınıza çok dikkat ediniz. Yer ve yurt bulma konusunda gelen teklifleri dikkatlice inceleyiniz. Unutmayınız devletimizden başka kimse karşılıksız bir şey vermez. Aklınıza takılan konularda polislerimizden yardım istemekten çekinmeyiniz.

TERÖR ÖRGÜTLERİ NASIL ELEMAN KAZANIR:

Bütün terör örgütlerini ayakta tutan bazı unsurlar vardır. Bunlar; İdeoloji, iç ve dış destek, para, elaman ve eylemlerdir.

Bir terör örgütünü ayakta tutan en hayati kaynak ise insandır.

Terör örgütlerinin elemen kazanmak için ilk hareket noktası; sevgi, ilgi, samimiyet, duygusallık gibi insan psikolojisinin hassas durumundan yararlanmasıdır.

Birinci aşamada örgüt içerisine çekmeyi planladıkları kişilerin öncelikle aile yapılarını inceler, onların zayıf noktalarını belirler, daha sonra, sıcak diyalog kurulması aşaması gelir.

İçine kapalı bir grup olarak hareket ederler. Arkadaş toplantıları, erkek- kız arkadaş ilişkileri,  sinema ve konser davetleri, burs, kalacak yer ve kitap temini gibi unsurlar bu grubun içindeki kişiler tarafından örgüte eleman kazandırmakta bir araç olarak kullanılır.

Kazanılan bu elemanlara ikinci aşama olarak örgütün ideoloji doğrultusunda yayın yapan kitap, dergi ve gazeteler okutularak beyinleri yıkanır.

Üçüncü aşamada ise bu elemanlar suça bulaştırılır. Şöyle ki; bildiri dağıtma, afiş asma, yasa dışı miting, toplantı ve gösterilere katılmaları sağlanır.

Burada amaç kazanılan elemanın güvenlik kuvvetleri ile karşı karşıya getirilerek suçluluk duygusuna kapılmalarını sağlamaktır. Bu suçluluk duygusu ile toplumla ve hatta aileleri ile olan bağlarını koparmaktır.

Dördüncü aşama ise kazanılan elemanın militanlaştırılması, ölmeye ve öldürmeye hazır hale getirilmesidir.

Benliği ile oynanarak, hayatla hiçbir bağı kalmamış hissiz, yüreği kin ve nefretle doldurulmuş kişiliksiz bir canavar haline getirilen bu kişiler silahlı eylemlere yöneltilmekte ve örgütün kirli emelleri için kullanılmaktadırlar.

TERÖR KONUSUNDA HER ZAMAN UYANIK OLMALIYIZ:

Teröristler genelde bekar ve öğrenci evleri tutup, eve taşınmalarını akşam geç vakitte yaparlar ve kapıyı çelik kapı ile değiştirirler. Evin perdelerini genelde kapalı tutarlar, eve değişik insanlar geç saatte ve tedirginlik ile girer çıkarlar.

Kendilerine aile süsü veren teröristlerin ise eve giriş çıkışları ortamın sakin olduğu akşam saatleridir. Komşuluk ilişkilerine girmez ve misafir kabul etmezler.

ÖNLEMİMİZİ ALIP İHBAR ETMEKTEN ÇEKİNMEMELİYİZ.

Şüphelendiğinizi belli edip kendinizi tehlikeye atacak durumdan kaçınınız.

Sadece gözlemleyiniz.

Kaç numaralı dairede oturduklarını, Kaç kişi olduklarını, tahmini yaş, boy, cinsiyet, konuşma tarzları (dil, yada lehçe), giyim, varsa arabanın plakası, markası, rengi, gibi bilgileri not alınız.

DERHAL POLİSLE İRTİBATA GEÇİNİZ

Süper kahraman olmaya kesinlikle kalkmayınız.